Uitkering en inkomen

Wanner je een uitkering krijgt van een instantie dien je, als je vrijwilligersactiviteiten wil gaan doen, dit altijd te melden aan jou uitkeringsinstantie. Deze instantie kan toestaan dat je deelneemt aan vrijwilligersactiviteiten, maar kan ook zeggen voor hoeveel uur en welke specifieke regels voor jou gelden.

Een van de regels kan zijn dat vrijwilligerswerk het zoeken naar een reguliere, vaste baan niet in de weg mag staan. Ook geven zij informatie over welke vergoedingen en de hoogte daarvan je eventueel mag ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor je uitkering.

Vormen van vergoedingen

Er zijn vele vormen van vergoeding voor vrijwilligers. Hieraan zijn wettelijke regels verbonden. In bepaalde gevallen zijn zij onbelast. In andere gevallen worden zij gezien als inkomen en kunnen deze belast worden. In ander gevallen zijn zij afwijkend omdat er een speciale uitzondering wordt gemaakt.

Ik maak kosten als vrijwilliger

Indien je als vrijwilliger werkt kun je kosten maken. Bijvoorbeeld reis- en telefoonkosten. Bij sommige organisaties kun je deze kosten declareren. Bespreek dit met elkaar en maak duidelijke afspraken hierover. Spreek af welke kosten vergoed worden, wat de maximale hoogte is en bij wie en wanneer je deze kosten kan declareren.

Hoeveel kosten mag ik declareren

De onkostenvergoeding aan vrijwilligers is een onbelaste vergoeding, als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze is voor 2017:

  • de vergoeding niet meer dan € 1.500,- per vrijwilliger per kalenderjaar bedraagt
  • de vergoeding niet meer dan € 150,- per vrijwilliger per maand is
  • de vergoeding niet meer dan € 4,50 per vrijwilliger per uur is als de vrijwilliger 23 jaar is of ouder
  • de vergoeding niet meer dan € 2,50 per vrijwilliger per uur is als de vrijwilliger nog geen 23 jaar is.

Als je meer wilt weten over je onkostenvergoeding kun je het beste bij ons langs komen voor meer informatie.