Ik heb vragen

Als je vragen hebt zoals:

  • hoe zit het met mijn reisvergoeding
  • ik heb schade, wie regelt dat
  • ik wil graag een dag vrij zijn

kun je het beste met overleggen met je contactpersoon van de organisatie. Indien de organisatie geen antwoord op je vraag heeft dan kun je de vraag aan Vrijwilligers Waalre stellen en wij zullen proberen een juist antwoord te vinden of je doorverwijzen naar een geschikte instantie.

Er over praten is moeilijk

Als je bij een organisatie actief bent kunnen we ons voorstellen dat je bepaalde vragen of zaken hebt die je liever niet wilt of kunt bespreken met de organisatie. Wij vragen je dit dan met ons te bespreken. Vrijwilligers Waalre probeert je in deze gevallen zo goed mogelijk te helpen door je verdere informatie aan te bieden voor een oplossing.

Contact houden

Als je al bezig bent of net gaat beginnen dan vinden wij je mening belangrijk. Vrijwilligers Waalre zal regelmatig contact met je opnemen met de vraag of je nog tevreden en met plezier bezig bent. Je mening en ervaring geeft ons meer kennis met betrekking tot het actief zijn als vrijwilliger in de gemeente Waalre.

Informeren

Indien er belangrijke regelingen en/of zaken met betrekking tot vrijwilligerswerk veranderen zullen we je via onze website op de hoogte houden. Wij vragen dit ook aan de organisaties om jullie op de hoogte te brengen indien er binnen de organisatie iets veranderd waarvan het belangrijk is dat jullie dat weten.

Wisselen of stoppen

Het kan natuurlijk voorkomen dat je wil stoppen met het vrijwilligerswerk of bij een andere organisatie aan de slag wilt gaan. Breng dan de organisatie waar je op dat moment actief bent van te voren op de hoogte zodat zij voor vervanging kan zorgen. Meldt dit ook bij Vrijwilligers Waalre zodat wij dat in ons systeem kunnen veranderen en je eventueel kunnen assisteren bij een nieuwe functie.