De vrijwilligerspolis,

Voor vrijwilligers en organisaties heeft de gemeente Waalre een collectieve verzekering  afgesloten; “de Vrijwilligerspolis”.

De Vrijwilligerspolis

Het betreft een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een rechtsbijstandverzekering. De kosten worden gedragen door de gemeente Waalre. Voor polisvoorwaarden en andere informatie zie: www.vrijwilligersnetnederland.nl.

De Vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland biedt dekking voor alle vrijwilligers en organisaties van de gemeente Waalre die vrijwilligerswerk doen.

Bepalend daarbij is dat de vrijwilliger als inwoner van de gemeente Waalre ingeschreven dient te zijn. Vrijwilligers die woonachtig zijn buiten onze gemeente maar wel in Waalre vrijwilligerswerk doen kunnen bij schade deze indienen in de gemeente waar zij wonen.

Verder moet daarbij opgemerkt worden dat als vrijwilliger worden aangemerkt een ieder die onbetaald en vrijwillig in georganiseerd verband op enigerwijze werkzaamheden verricht ten behoeve van derden.

Op de website www.vrijwilligersnetnederland.nl kunt u alles nog eens uitgebreid nalezen.

Voor organisaties

Ook de Bestuurders aansprakelijkheid en de Rechtsbijstand dekking zijn collectief verzekerd.

Registratie niet nodig.

Registratie en aanmelding voor de Vrijwilligerspolis is niet nodig. Er zijn geen namen van organisaties en contactpersonen nodig. Ook het aantal vrijwilligers is niet van belang. Alle vrijwilligers organisaties en alle vrijwilligers in de gemeente zijn automatisch verzekerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;

Vrijwilligersnet Nederland

Onze Lieve Vrouwedijk 25

5581 BN  WAALRE

telefoon                                                          040 – 219.34.00

buiten kantoortijden:                                      mobiel 06 – 20.880.957 ( bij calamiteiten )

e-mail                                                             info@vrijwilligersnetnederland.nl

website                                                          www.vrijwilligersnetnederland.nl

fax                                                                  040 – 2220678