Vrijwilligersfuncties

De taken die vrijwilligers uitvoeren zijn aanvullend op de taken van beroepskrachten, dit mag echter niet ten koste gaan van arbeidsplaatsen. De activiteiten liggen op het terrein van de individuele relatie met cliënten en in activiteiten die aanvullend en ondersteunend zijn op het beroepsmatig handelen.

Doelstellingen van de organisatie

Er zijn een aantal belangrijke redenen om als organisatie met vrijwilligers te werken. Vrijwilligers vormen voor cliënten het contact met de maatschappij en zij scheppen vaak een vertrouwelijke, niet beroepsmatige band met cliënten. Ook de vrijwilligheid en daarmee de uiting van het maatschappelijk bewogen zijn wordt door vele mensen als zeer waardevol ervaren. Vrijwilligersactiviteiten zijn onmisbaar geworden in onze maatschappij.

Advies

Vrijwilligers Waalre geeft informatie met betrekking tot het samenwerken met vrijwilligers. Wat zijn de spelregels voor beide partijen. Wat doe je wel of juist niet. En hoe maak je de organisatie aantrekkelijk zodat vrijwilligers graag met jou willen werken.

Vragen

Ook voor vragen zoals:

  • wat zijn mijn rechten en plichten als organisatie
  • hoe verzeker ik mijn vrijwilligers en hoe handel ik schade af
  • wat is een vrijwilligersbeleid en hoe vul ik dat binnen mijn organisatie in
  • welke overeenkomst biedt ik mijn vrijwilligers aan

kun je bij ons aankloppen.

Ondersteuning

Zij inventariseert de vraag van de organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers en probeert hierbij de juiste persoon te vinden. Wij brengen de organisatie in contact met de vrijwilliger en evalueren de uitkomst van het kennismakingsgesprek. Vrijwilligers Waalre heeft regelmatig contact met de organisatie over de bij hun actieve vrijwilligers, hun rol, het functioneren binnen de organisatie en de openstaande vacatures.