De rol van de vrijwilliger binnen een organisatie

Vrijwilligers kunnen voor het bereiken van de doelstelling van een organisatie een zeer waardevolle bijdrage vormen en hun inzet is van onschatbare waarde. De activiteiten die vrijwilligers uitvoeren zijn aanvullend op de taken van beroepskrachten. De activiteiten liggen op het terrein van de individuele relatie met cliënten en in activiteiten die aanvullend en ondersteunend zijn op het beroepsmatig handelen.

Wat zijn vrijwilligersactiviteiten?

We kunnen de vrijwilligersactiviteiten onder brengen in diverse criteria zoals:

  • vrijwilligersactiviteiten zijn onmisbaar
  • de vrijwilligers zijn onbetaald, maar worden zeer gewaardeerd.
  • de vrijwilligers doen hun activiteiten weliswaar uit vrije wil, maar ze zijn niet vrijblijvend.

Met andere woorden als een vrijwilliger en een organisatie besluiten om samen te gaan werken moeten de afspraken ook wederzijds nagekomen worden.

Inventarisatie

Een goede inventarisatie van de vraag naar vrijwilligers hun aantal, hun activiteiten en de dagen en de tijden is belangrijk. Zijn de activiteiten voor langere termijn of is er sprake van een evenement. Daarnaast is het in kaart brengen van de vaardigheden die een vrijwilliger moet hebben noodzakelijk. De voor de beroepskrachten normale zaken zoals overleg en evaluatie van de werkzaamheden gelden in veel situaties ook voor vrijwilligers.

En natuurlijk functioneren vrijwilligers binnen een bepaalde afdeling met een contactpersoon waaraan ze ook hun vragen kunnen stellen en verantwoording afleggen.

Een unieke organisatie

Een organisatie kan op vele manieren zorgdragen voor een unieke en plezierige werkomgeving. Door bewust hiermee om te gaan schept zij de faciliteiten om beroepskrachten en vrijwilligers succesvol te laten samenwerken.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers Waalre is voorstander van een goed en op maat gemaakt vrijwilligersbeleid en geeft advies om dit binnen een organisatie te realiseren.